نوشیدنی های سرد Moktails

رد موهیتو Red mojito

قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان

مینت مارگاریتا Mint margarita

قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان

وایت راشن White Russian

قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان

کوئین Queen

قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان

آمارتو کاپرینو Amaretto caipirinha

قیمت : ۲۸۰۰۰ تومان

چای تی کولادا Chai tea colada

قیمت : ۲۸۰۰۰ تومان

کامی کازی Kamikaze

قیمت : ۲۸۰۰۰ تومان

بلادی مری Bloody mary

قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان

هپی آور Happy hour

قیمت : ۳۵۰۰۰ تومان